NÁŠ CIEĽ VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY
JUDr. Ondrušek VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Vymáhanie pohľadávok

Naša advokátska kancelária kladie osobitný dôraz na právne služby spojene s komplexným vymáhaním pohľadávok od dlžníkov, ktoré vymáha:

– mimosúdnym spôsobom (napr. kontaktovanie dlžníkov, uzatváranie splátkových dohôd a uznaní dlhu a pod.),

– v súdnom konaní,

– v exekučnom konaní.