NÁŠ CIEĽ VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY
JUDr. Ondrušek VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Trestné právo

V súčasnosti je takmer každý právny úkon spojený s trestnoprávnou otázkou, a preto každý právny problém analyzujeme s osobitným dôrazom na možnú trestnoprávnu problematiku.

Klientom okrem iného poskytujeme aj nasledovné právne služby:

– komplexné právne poradenstvo a konzultácie v trestných veciach,

– zastupovanie obvinených v prípravnom konaní,

– zastupovanie obvinených v konaní pred súdom,

– zastupovanie poškodených a uplatňovanie náhrady škody v trestnom konaní.