NÁŠ CIEĽ VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY
JUDr. Ondrušek VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Ústavné právo

V otázkach ústavného práva poskytuje naša advokátska kancelária najmä nasledovné právne služby:

– právne analýzy základných práv a slobôd,

– zastupovanie v konaní o sťažnostiach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,

– zastupovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a súdmi Európskej Únie.