NÁŠ CIEĽ VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY
JUDr. Ondrušek VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Správne a daňové právo

V otázkach správneho a daňového práva poskytuje naša advokátska kancelária najmä nasledovné právne služby:

– zastupovanie fyzických a právnických osôb v správnom súdnictve,

– právne analýzy,

– zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a samospráv,

– poradenstvo a zastupovanie v stavebnom konaní,

– zastupovanie v konaní o priestupkoch,

– zastupovanie v daňovom konaní.