NÁŠ CIEĽ VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY
JUDr. Ondrušek VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Spotrebiteľské právo

V otázkach spotrebiteľského práva poskytujeme podnikateľom a fyzickými osobám – nepodnikateľom, najmä nasledovné právne služby:

– právne analýzy,

– zastupovanie v konaní pred súdmi, exekútormi, orgánmi verejnej moci,

– zastavenie a odklad exekúcií,

– tvorbu spotrebiteľských zmlúv,

– posúdenie neprijateľnosti zmluvných podmienok,

– konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia,

– právne služby súvisiace s ochranou spotrebiteľov a pod.