NÁŠ CIEĽ VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY
JUDr. Ondrušek VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Pracovné právo

V pracovnoprávnych veciach poskytuje naša advokátska kancelária najmä nasledovné právne služby:

– komplexnú pracovnoprávnu agendu podnikateľov,

– tvorbu a pripomienkovanie pracovných zmlúv a iných inštitútov pracovného práva,

– pracovnoprávne poradenstvo,

– zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch, a to zamestnancov ako aj zamestnávateľov.