NÁŠ CIEĽ VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY
JUDr. Ondrušek VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

O našej spoločnosti

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Naša advokátska kancelária je mladou, dynamicky rozvíjajúcou sa kanceláriou, ktorá s dôrazom na profesionalitu, prostredníctvom progresívnych metód a inovačných postupov, poskytuje svojim klientom právne služby. Medzi našich klientov patria obchodné spoločnosti, rôzni podnikatelia, ale aj fyzické osoby – nepodnikatelia, ktorí hľadajú právnu pomoc pri riešení svojich životných situácií.

Zámerom našej kancelárie je vytvoriť si s klientom dlhodobú spoluprácu, založenú na odbornom a včasnom právnom poradenstve, ktoré bude klientovi podané „ľudskou rečou“.

Predmetom našej činnosti je tak sporová, ako aj nesporová agenda. V rámci nesporovej agendy preventívnym právnym poradenstvom predchádzame súdnym konaniam a stresovým situáciám našich klientov.

Naša advokátska kancelária pôsobí v Bardejove a v Poprade.