NÁŠ CIEĽ VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY
JUDr. Ondrušek VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Právo územných samospráv

Osobitnými klientmi našej advokátskej kancelárie sú subjekty územnej samosprávy, ktorým poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s výkonom ich činnosti, a to napríklad:

– kontrolu a tvorbu zmlúv,

– právne poradenstvo súvisiace s verejným obstarávaním,

– kontrolu a tvorbu všeobecne záväzných nariadení a iných právnych aktov,

– zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi a pod.