NÁŠ CIEĽ VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY
JUDr. Ondrušek VYRIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Podnikateľom poskytujeme komplexné právne poradenstvo, a to najmä:

– právne analýzy,

– tvorbu a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv,

– poradenstvo a priamu účasť pri obchodných rokovaniach,

– zastupovanie podnikateľov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi,

– komplexné spracovanie zakladateľských dokumentov obchodných spoločností,

– zakladanie obchodných spoločností,

– prevody obchodných podielov, akcií a pod.

– prípravu valných zhromaždení,

– zmeny zápisu obchodných spoločností v obchodnom registri,

– zvyšovanie a znižovanie základného imania,

– výmaz z obchodného registra.